Петте тенденции в дигиталния маркетинг на глобалния пазар и необходимостта да се прилагат.

Петте тенденции в дигиталния маркетинг на глобалния пазар и необходимостта да се прилагат.

Тъй като дигиталната ера продължава експоненциалния си растеж, нараства и необходимостта от маркетингови стратегии, съобразени с глобалния пазар. Ако една компания иска да бъде в крак със световните тенденции и да се конкурира в дигиталния свят, тогава тя трябва да е добре запозната с маркетинга. Но дори и да иска да успее в определена индустрия на световния пазар, трябва да знае добре как работи световният пазар.

Дигиталният маркетинг използва цифрови технологии като интернет, мобилни устройства, социални медии и други технологии за популяризиране на компания или продукт. Той е част от по-обемен маркетингов микс – включва рекламни дейности и връзки с обществеността, но се различава от традиционния маркетинг по това, че използва технология за директно достигане до потребителите.

Тенденциите в дигиталния маркетинг

1.Мобилен маркетинг (Mobile marketing)

Мобилният маркетинг използва мобилни устройства като смартфони и таблети, за да популяризира компания или продукт. Мобилните устройства се използват все повече за достъп до дигиталното съдържание и извършване на покупки. Тази тенденция се подхранва от нарастващият брой уеб сайтове и приложения, предназначени да бъдат удобни за мобилни устройства, и разрастващата се популярност на социалните медийни платформи като Twitter, Facebook, Instagram, TikTok и др.

2.Маркетинг в социалните медии (Social Media Marketing)

Маркетингът в социалните медии използва социални медийни платформи като Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat и др. за популяризиране на компания или продукт. Социалният маркетинг е сравнително ново явление, но се разраства бързо през последните няколко години. Този растеж се движи от нарастващото използване на платформи за социални мрежи от компании и физически лица, както и от нарастващият брой търговци, които изграждат своите марки в тези канали.

3.Маркетинг на съдържанието (Content Marketing)

Маркетингът на съдържанието е създаването и разпространението на подходящо съдържание, което популяризира компания или продава продукт. Контент маркетингът е известен още като лидерство на мисълта, което се отнася до споделяне на ценна информация с целеви аудитории за установяване на доверие и авторитет в индустрията. Този тип съдържание често включва статии, написани за блогове, документи, казуси и друго съдържание, което има за цел да информира читателите за компанията или продукта.

4.Маркетинг за електронна търговия (E-commerce Marketing)

Маркетингът за електронна търговия е промотирането на компания или продукт чрез уеб сайтове за онлайн търговия на дребно. Известен е също като Internet Marketing & E-commerce, което се отнася до цифрови технологии за продажба на продукти и услуги през Интернет. Компаниите често използват маркетинг за промоция на електронната търговия, включително банери, имейл кампании, оптимизация за търсачки и кампании в социалните медии.

5.Маркетинг за търсещи машини (Search Engine Marketing)

Маркетингът в търсачките (SEM) популяризира компания или продукт чрез платени реклами в търсачки като Google, Yahoo! и Bing. Маркетолозите често използват SEM за популяризиране на своите продукти и услуги. SEM кампаниите все повече се използват за привличане на трафик към уеб сайт, който предлага информация за компания или продукт, и популяризира нови продукти и услуги. Компаниите могат също да използват SEM, за да подобрят класирането на уеб сайта си в търсачките.

Дигиталният маркетинг е сравнително нова област на маркетинга, която позволява на бизнеса да достига до клиенти чрез интерактивни канали като имейл, социални медии и търсачки. Най-добрият начин да се разбере е да се разглежда като комбинация от традиционни и нови медии, които ще продължат да се разрастват.

Необходимостта да се следват тенденциите в дигиталния маркетинг

"Тенденциите изчезват, стилът е вечен." – Ив Сен Лоран

Холистичният подход към маркетинга през 21 век включва използването на подходящите инструменти за дигитален маркетинг, които са сравнително „нов“ начин за мениджърите да използват модерни технологии в своя бизнес. Неприлагането на дигиталния маркетинг означава „загуба“ на лидерството на пазара. Изоставането от конкуренцията по отношение на глобалните дигитални тенденции в собствената дейност не може и не трябва да бъде цел на никоя компания.

Влиянието на дигиталните тенденции върху маркетинга

Дигиталните тенденции оказват значително влияние върху цялостното функциониране на съвременния бизнес, особено върху дигиталната трансформация на компанията, а оттам и върху маркетинга като бизнес философия, дейност и бизнес функция в компанията.

"Дигиталната трансформация на бизнеса не може да се представи без едновременното прилагане на инструменти за дигитален маркетинг в компанията."

Компаниите, които непрекъснато следват и прилагат съвременните дигитални тенденции, по отношение на своите конкуренти, могат да „внесат“ необходимите корекции в собствената си работа, тъй като са по-гъвкави от другите играчи на пазара, които не следват или неуместно „бързо“ внедряват дигиталните тенденции в тяхната собствена работа.

През 21 век компаниите са все по-изложени на външни въздействащи фактори. Влиянието на дигиталните тенденции върху ефективността на бизнеса се отразява и в повишаването на степента на гъвкавост на компанията. Начинът и скоростта, с които едно предприятие може ефективно да внедри „новите“ пазарни тенденции в собствения си бизнес, като промените в дигиталните технологии, се отразява директно в маркетинга, като бизнес философия, дейност и бизнес функция в компанията. Успешната работа на дигиталния пазар предполага своевременно коригиране на маркетинговата стратегия на компанията в съответствие с актуалните дигитални тенденции.

Внедряване на дигиталните тенденции и (дигиталните) маркетингови стратегии

Внедряването на дигиталните тенденции означава, че компанията е постоянна в ангажимента си да инвестира непрекъснато (не)материални ресурси в разработването и използването на различни инструменти за дигитален маркетинг. Една компания може да избере да оперира изцяло, като използва само инструменти за дигитален маркетинг, но също така и чрез комбиниране на използването на традиционни и дигитални маркетингови инструменти. В 21 век не можем да си представим бизнес, поне в минимална степен, който да не използва няколко инструмента за дигитален маркетинг, например уеб маркетинг, социални мрежи и др. Степента на приложение на един или повече дигитални маркетингови инструменти в една компания зависи от дигиталната грамотност на вземащите решения, стратегическите и маркетингови мениджъри, както и от избрания начин, по който компанията иска да комуникира с целевия пазар.

Необходимостта да се прилагат тенденциите в дигиталния маркетинг

Ако искат да бъдат конкурентоспособни на глобалния пазар, а дигиталният пазар е глобален, местните бизнеси трябва да прилагат съвременните дигитални тенденции в бизнеса си. Прилагането им има пряко въздействие върху конкурентоспособността на домашния бизнес. Разнообразието от инструменти за дигитален маркетинг позволява на мениджърите да създават промоционални кампании по по-креативен начин, включвайки своите лоялни клиенти като активни заинтересовани страни, особено чрез използването на социални мрежи и други дигитални инструменти, които позволяват двупосочна комуникация. Изграждането на лична връзка с клиентите е сравнително лесно с помощта на инструментите, като в сравнение с използването на традиционните маркетингови инструменти, това е най-същественото предимство при прилагането на дигиталните тенденции и тяхното влияние върху бизнес операциите при изграждането на бранд на пазара.